dimarts, 12 de juliol de 2016

l'origen de l'escala musical


Quin va ser l'origen de l'escala musical actual a occident?

L'escala actual (escala occidental) és el resultat d'un llarg procés d'aprenentatge de les notes. Els pitagòrics van construir un aparell nombrat monocord que estava format per una taula, una corda tibada i una taula més menuda que anava movent-se per la gran.

Els pitagòrics van observar que fent més o menys llarga la corda es produïen sons diferenciats. Entre aquestos sons van escollir alguns que eren harmoniosos amb el so original.

En la música hi ha una importatnt relació entre la frecuència dels distints sons, la qual es crida interval. Els intervals musicals poden medir-se en relacions de freqüències de sons, encara que en música reben noms propis depenent del tipus d'escala utilitzada.

Aquesta ordenació dels sons musicals ha sigut fruit d'un llarg procés. Des de la elecció d'un so base, a la determinació de l'interval que hi ha entre una nota i la següent. 
Així, una escala es una serie de notes ordenades de forma ascendent o descendent, on a la primera de les notes li la crida tònica.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada