divendres, 15 de juliol de 2016

combinant escales


A banda de l'estudi d'escales per tonalitats de forma separada i individualitzada, hi ha diversos exercicis, llibres, estudis i mètodes que combinen escales variades de distint tipus i tonalitats. 

Grans autors com H.Baermann, H.Klosé, Müller i P.Jean Jean, han escrit als seus mètodes exercicis d'escales combinades.

Un dels exercicis més importants i complets es el escrit per H.Klosé, al qual combina les escales majors naturals amb les escales menors melòdiques de totes les tonalitats. 


Al mètode de H.Baermann op.63 es treballen de forma diferent, relitzant un arpegi al final de cada escala abans de passar a la següent tonalitat, encara que la finalitat de l'exercici es la mateixa que la de Klosé. També trobem els llibres d'staccatto de R.Stark, qui té un concretament que treballa les escales en forma d'arpegis amb diverses articulacions.

Altre mètode, el qual sols tracta d'exercicis d'escales, és "Florido" de F.Florido, catedràtic de clarinet al Conservatori Superior d'Alacant fins l'any 2003, qui va ser professor meu a la meua etapa d'estudis superiors de clarinet a l'esmentat conservatori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada