divendres, 15 de juliol de 2016

escales i tonalitats

En aquesta entrada veurem un dels aspectes més importants de les escales, estudiarem totes les escales majors naturals amb les seues corresponents armadures.
L'armadura d'una escala són les alteracions que té cada escala (bemolls o sostinguts).

Cada escala té una tonalitat, i cada tonalitat una armadura, formada per bemolls o sostinguts. Mai trobarem sostinguts i bemolls a la mateixa armadura, per tant a les escales majors naturals podrem trobar des d'un sostingut o bemoll fins set.

Al següent quadre podeu veure totes les combinacions posibles.


Com veieu l'escala de Do Major no té cap alteració, i és generalmant la primera escala que estudiem en qualsevol instrument musical, en el nostre cas el clarinet.

Altres escales majors son l'escala Hispano-àrab, l'escala Mixta Principal i la Mixta Secundària, de quines parlarem en entrades posteriors.

Aprendre quantes alteracions té cadasquna de les escales és imprescindible per a poder interpretar i estudiar correctament les escales i avançar en el seu nivell d'interpretació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada